• slide-1

 • slide-1

 • Üdvözöljük!

  A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Humuszmentés

Humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv

Gyakran hangoztatjuk, hogy a talaj hazánk egyik legfontosabb természeti erőforrása. A talaj természeti erőforrás jellegét elsősorban a mezőgazdasági termelésre való alkalmassága szempontjából szoktuk értelmezni, és innen közelítve a humusztartalom (szervesanyag tartalma) az egyik legmeghatározóbb talaj tulajdonság. Humusz nélkül nem talaj a talaj, a humuszos réteg a talaj termékenységének a záloga. Az emberi tevékenységek (urbanizáció, vonalas infrastruktúra építés, stb.) hatására a humuszos termőréteg folyamatosan csökken. Csökken a humuszos réteg vagy a humuszos szint vastagsága, és csökken a humusztartalma is. Ezért fontos, hogy a talajtermékenységet leginkább befolyásoló humuszos talajréteg humuszmentési munkálatok keretében mentésre, de legalább értékelésre kerüljön. Fontos, hogy a humuszos talajrétegek termékenységi tulajdionságait értékként akkor is megőrizzük, ha kisebb-nagyobb emberi beavatkozás történik (beépítés, lebetonozás, leburkolás, bányagödörbe vagy egyéb mélyedésbe történő feltöltése). A humuszos talajréteg mentésének szükségességét támasztja alá, hogy hazánkban az elmúlt 20 évben közel Csongrád megyényi (4,3 km2) termőtalaj felület került művelésből kivonásra, lefedésre, leburkolásra.

Ennek megfelelően szükség van a humuszos talajréteg mentésére, humuszmentésre, amennyiben az a terület, ahol az építkezés, beruházás történik, az nagyobb 400m2-nél, vagy 500 m-nél hossza vonalas létesítményt érint (földkábel, csatorna, kerékpárút, stb.), és a humusztartalom meghaladja az 1 %-ot. Ez azt jelenti, hogy ha valaki egy 450m2-es mezőgazdasági hasznosításban álló ingatlanon kíván építkezni, akkor is szükség van a humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervre, függetlenül attól, hogy maga az épület csak 100–200m2-es lesz.

A művelésből történő kivonás, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyeztetése abban az esetben is szükséges, ha a terület zártkerti ingatlanként nyilvántartott, azonban a területen található zártkerti ingatlanok nem az eredeti céljuknak megfelelően, hanem lakóingatlanként, üdülőként használtak, illetve a terület ténylegesen nem áll mezőgazdasági művelés alatt. A termőföldet más célra használni főszabály szerint csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Ennek megfelelően a máscélú hasznosítást megalapozó talajvédelmi tervet a településhez tartozó Járási Hivatal Földhivatali Osztályába kell benyújtani.

A benyújtandó kérelemhez az alábbiakat minden esetben mellékelni kell:

 • az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott 30 napnál nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, [kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik];
 • a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges talajvédelmi tervet, ha a kérelemben megjelölt igénybevétel 400 m2-t meghaladó területigényű beruházás megvalósítására irányul;
 • az illetékes hegyközség hozzájárulását, ha a kérelem a borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területet érint;
 • ha a Földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. tv.) alapján a tulajdonos vállalta, hogy a tulajdonszerzéstől számított 5 éven belül a termőföldet más célra nem hasznosítja, a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okirat másolatát.

A humuszvagyont azonban nem csupán menteni kell, az azzal való gazdálkodást is tervezni értékelni szükséges. Humuszgazdálkodási terv  a korábban készített humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervben rögzített humuszvagyon újbóli hasznosítása, vagy más területen történő hasznosítása esetén szükséges. Humuszgazdálkodási tervezés során meghatározzuk a mentett humuszvagyon mezőgazdasági területen történő elhelyezésének módját, vagy más mezőgazdasági területen történő hasznosításának lehetőségeit. A humuszgazdálkodási tervezés eljárásrendje, tartalmi követelményei megegyeznek a humuszmentési terv tartalmi követelményeivel.

Mikor nincs szükség a humuszos talajréteg mentését megalapozó talajvédelmi tervre?

Természetesen nincs értelme a humuszos talajréteg mindenáron történő mentésének, hiszen előfordulhat, hogy rontunk a helyzeten, ha túlságosan ragaszkodunk a humuszos talajréteg eltávolításához, és máshol történő felhasználásához. Ilyen esetek, ha :

 • a humuszos talajréteg vastagsága nem éri el a 20 cm-t;
 • a humusztartalom nem éri el az 1%-ot;
 • a fizikai vagy a kémiai tulajdonságok erős szélsőséget mutatnak (pl. sok kavics van a humuszos talajrétegben vagy annak a pH-ja szélsőséges stb.).

Ezen esetekben is talajvédelmi terv készítése indokolt, mivel dokumentálni kell a fenti talajállapotokat, azonban talajrétegek erőgéppel történő mozgatása nem indokolt.

 

Talajvédelmi tervre vonatkozó ajánlatunkért keressen minket elérhetőségeinken.

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.