• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Talajszkenner és a városi talajok

Az AgroCares Talajszkenner által nyújtott lehetőségek a tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadás terén

Az AgroCares Talajszkenner nem kizárólag a mezőgazdaság terén alkalmazható. A zöldfelületek, parkok, közterek tervezésekor, átépítésekor érdemes figyelembe venni az innovatív eszközben rejlő lehetőségeket. A helyes tápanyag-gazdálkodási gyakorlat alkalmazásával megelőzhető a magas értékű dísznövények hiánybetegségeinek kialakulása, súlyosabb esetben az állomány teljes pusztulása. A növények újratelepítése igen költséges, ezért a megelőzés, úgymint a talaj előkészítés, a fajtaválasztás és a növények jó kondícióban tartása kulcsfontosságú.

A kijuttatandó tápanyag mennyiségének meghatározásához először is ismernünk kell a talajt. Ehhez nyújt segítséget a Talajszkenner, ami gyors, helyszíni vizsgálatot tesz lehetővé a talaj kémhatására, szerves anyag és agyagtartalmára, valamint a tápanyagtartalmára vonatkozóan.

Városi környezetben nehéz kialakítani megfelelő termesztő közeget, hiszen az urbanizációs hatások, az építkezési törmelékkel történő feltöltések a város egész területére jellemzőek. A sorfaként ültetett fajok jobban tűrik a városi környezet viszontagságait, azonban a parkokba telepített dísznövények érzékenyebbek lehetnek a talaj kémhatására, szerves anyag tartalmára, illetve a tápanyag ellátottságára. A Thuja vagy Rhododendron fajok például a kifejezetten savanyú, tápanyagban gazdag talajon érzik jól magukat, és ilyen körülmények között a betegségeknek is jobban ellenállnak.

Érdemes kiemelni a telepített díszgyepeket is, hiszen a különböző társulásoknak eltérő a tápanyag igénye, amelyet azonban az előállító általában meghatároz. Itt a telepítés módja is meghatározó lehet, a magról vetett és a gyeptéglával telepített gyepek között a kezdeti időszakban lehetnek különbségek. A fiatal csíranövények érzékenyek, kedvezőtlen körülmények hatására gyakran foltokban kikopnak. A talajszkenner segítségével könnyen megállapíthatjuk, hogy az adott foltban az egyes talajtani tulajdonságok miatt következhetett-e be a növények kipusztulása, illetve ezt ki is zárhatjuk az esetleges okok közül. A szkenner tehát gyors döntéstámogatóként segítséget nyújt az érzékeny kultúrák ápolásában.

A zöldfelületekre telepített növények habitusából, morfológiai tulajdonságaiból következően fontos, hogy megfelelő mélységig alakítsunk ki megfelelő minőségű talajt, hiszen a telepítéskor a növény földlabdával együtt kerül elültetésre, amelyből aztán a gyökerek átnőnek a terület eredeti talajába és ekkor gyakran jelennek meg a növényen hirtelen betegség- vagy aszálytünetek.

 

2018 tavaszán a Csernozjom Kft-t felkérték, hogy a LIGET. BUDAPEST park rehabilitációs projekt II. ütemében tervezett dísznövények telepítéséhez végezze el a talajtani és tápanyag gazdálkodási vizsgálatokat. A projekt építtetője a Városliget Zrt., tervezés menedzsere a Liget Mérnöki Konzorcium, a generál/szakági vezető Garten Studio Kft.

A projektterület jelenlegi zöldterületeinek megújítása során a meglévő vegetáció nem kerül teljes mértékben felszámolásra, így talajcsere, mély talajművelés, altalajlazítás, stb. korlátozottan lehetséges. A talajtani vizsgálat célja volt a meglévő (állókultúrák alatti) termőhelyi adottságok javítását célzó beavatkozások ismertetése a terepi feltárások és azonnali talajszkennerrel végzett elemzések alapján.

A megbízó számára fontos volt a gyors, de megbízható eredmény és az igényeknek megfelelő nagyszámú talajminta vizsgálata, ezért a laboratóriumi vizsgálata szóba se jöhetett. A talajszkennerrel mérhetők a növénytelepítésnél fontos paraméterek, úgymint a pH, a tápanyag ellátottság, illetve az agyag- és szerves anyag tartalom. A feltárt talajszelvényekből vételezett minták vizsgálata egy nap alatt lezajlott, így az eredmények kiértékelésére már másnap lehetőség nyílt.

A tervezési területen összesen 37 db talajmintát vettünk, amelyek eredményei alapján elkészült a talajvédelmi, tápanyag- és humuszgazdálkodási intézkedési terv – humuszkartogram, amely az alábbi képen (bal) látható.

 

2019 tavaszán a Csernozjom Kft. a LIGET. BUDAPEST park rehabilitációs projekt III. ütemére is elkészítette a talajtani és tápanyag-gazdálkodási vizsgálatokat. A talajszkenner eredményei alapján a Városliget alábbi, kijelölt területére vonatkozóan is elkészült a talajvédelmi, tápanyag- és humuszgazdálkodási intézkedési terv, humuszkartogram:

 

A mintavételi helyeket az építési tervnek megfelelően jelöltük ki, a mintákat pedig két szintből vettük, a tervezett növények igényeit figyelembe véve, a jellemző gyökérzónából. Így tehát a gyepterületeken a talaj felső 20 cm-es szintjéből, a cserjés területeken pedig ezen kívül a 20-40 cm közötti talajszintből is vételeztünk mintát. Továbbá egyes mintavételi pontok esetében egészen 90 cm-ig vizsgáltuk a talajt, hogy a mélyebb talajrétegek tulajdonságaival is tisztában legyünk.

A Talajszkenner vizsgálati eredményét egy pdf dokumentum formájában kapjuk meg, amelyet aztán kinyomtathatunk, de az adatokat Excel táblázatban egy portálról le is tudjuk tölteni. A riport a kiválasztott növény tápanyagigényének megfelelően adja meg, hogy a talajban található tápanyag mennyisége alacsony, megfelelő vagy magas. Ezzel nyomon követhető a talaj termékenységi állapota és megállapítható, hogy az esetleges talajfoltok miért is alakultak ki.

 

 

 

A Csernozjom Kft. 2018 tavaszán Budapest VII. kerületének zöldfelületeinek talajtani feltárását végezte el. Erzsébetváros Önkormányzata a közterületek, zöldfelületek talajállapotát kívánták felmérni, hogy a zöldfelületeiken az urbanizációs hatások negatív következményeivel szembeni ellenállását növeljék a telepített növényzetnek.

 

A kerületben összesen 9 mintavételi pont került kijelölésre. A talajmintákat akkreditált laboratóriumba küldtük vizsgálatra, illetve a mintákat Talajszkennerrel is értékeltük. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a tápanyag utánpótlás tervezéséhez teljes mértékben megfelelnek a szkenner vizsgálati eredményei, még ilyen urbán, antropogén hatásokkal terhelt talajok esetében is.

 

 

 

2019-ben a szkennert felhasználtuk a Budapest Déli Városkapu Fejlesztés cserefásítási munkálatainak megalapozásához. A Duna, Rákóczi híd - Könyves Kálmán körút nyomvonal, Soroksári út és a 209968 helyrajzi számú bekötőút - Weiss Manfréd út által határolt, megközelítőleg 135 ha-os, klasszikus barnamezős tervezési területen terepi bejárás során a talajszkennerrel több helyszínen megvizsgáltuk a talajt és az eredmények alapján feltártuk a cserefásítás lehetőségeit.

 


 
 
 

A cégcsoport további tagjai:

GEO-SIVO Kft.

GEO-SIVO Kft.

Környezetvédelmi tanácsadás, engedélyeztetés, műszeres mérés,  környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátása, előzetes vizsgálatok, felülvizsgálatok elvégzése, jogi tanácsadás

 

 

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.