• slide-1

  • slide-1

  • Üdvözöljük!

    A Csernozjom Kft. honlapján természetvédelemmel és talajvédelemmel kapcsolatos információkat talál.

Over Ons

De Csernozjom Bt. (cv) biedt onze klanten een volledig spectrum van landbouw- en milieu-diensten in Hongarije. Deze omvatten natuur- en  landschapsbe schermingadvisering, vooral op de Natura 2000-gebieden en  bovendien  professionele landbouwvoorlichting, vooral op het gebied van bodem bemesting en precisielandbouw.

De CSERNOZJOM Bt. (cv) is opgericht in 2007, voor het uitvoeren van agrarisch- , bodembescherming -en bemesting advieswerk voor landbouw  activiteiten.

Ons personeel is actief of zijn voormalige professoren en onderzoekers van één van de belangrijkste Hongaarse Agricultural University, Szent István Universiteit Faculteit Agricultural and Environment Sciences (Gödöllő), ze hebben aanzienlijke ervaring in de bodemkunde en bemesting.
CSERNOZJOM Bt. (cv) is ook actief op het gebied van nutriënten management consultancy. Onze know-how is gebaseerd op resultaten van grootschalige precisie akkerbouwgewassenonderzoek enontwikkeling betreffend de binnenlandse (Hongaarse) en internationale (voornamelijk Nederlandse) ervaringen.

Met de Hongaarse EU-toetreding is het behoud en het milieuvriendelijke onderhoud van de gebieden met de status van Natura 2000, uitgegroeid tot een zeer belangrijke taak, die ook een strenge eis van de Europese Unie is. Als een geplande investering met betrekking tot uit breiding van de activiteiten / bouwplannen of enige andere economische activiteit ligt in een gebied met de status van het Natura 2000-gebied, is voorbereiding van een Natura-effectrapport is verplicht.
CSERNOZJOM Bt. (cv) versterkt van zijn volledige di enstverlening voor de voorbereiding van de effectbeoordeling van documentatie met betrekking tot wild leven bescherming en landschap en bodem bescherming van Natura 2000-gebieden.

CSERNOZJOM Bt.(cv) werkt in nauwe samenwerking met het moederbedrijf GEO SIVO kft. (Ltd.), die voorziet in het hele scala van milieu-, civiel en waterbeheer engineering voor in Hongarije gelegen projecten in de Engelse, Duitse en Nederlandse taal.

De CSERNOZJOM Bt. (cv) Is lid van de Hongaarse Water Environment Technology Cluster.

Voornaamste werkzaamheden en diensten, die gedetailleerd in het hoofdmenu zijn beschreven:

Bodembescherming
Nutriëntenbeheer, precisielandbouw
Natuurbehoud, wild life protectie, landschap -en bo
dembescherming
Voor offerte of aanvullende vragen over onze dienst
en neem dan contact met ons op

Abiotika Bt.

Abiotika Bt.

Vidékfejlesztési, EU-s projektfejlesztési szakértői, és államigazgatási tanácsadói tevékenység.